Đăng nhập
Hỗ trợ đại lý
Laptop
laptopnguyenkim1 Sale 1
0938808850
laptopnguyenkim2 Sale 2
0938808141
Máy tính bàn PC
laptopnguyenkim2 sale 3
0933808890
Máy in - mực in
oanhntk.nguyenkim Ms. Oanh
0933.808.834
Linh phụ kiện
lan.laptop Ms. Ngọc Lan
0933.808.841
thanhnk2 Mr. Thanh
0938.808.867
trinh_nkim Ms. Trinh
0933.808.957
kieu.diemnk Ms. Diễm
0938.808.817
phuonglan_kd Ms. Phương Lan
0933.808.841
Danh mục sản phẩm
Những chứng nhận đã đạt được
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Tư vấn kỹ thuật: 0933.806.678
  Thông tin khuyến mại
 

Sản phẩm mới

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
 

Sản phẩm mua nhiều nhất

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
  Máy in Máy in HP    Máy in OKI    Máy in RICOH    Máy in BROTHER    Máy in FUJI XEROX    Máy in SAMSUNG    Máy in Epson    Máy in Cannon    
2.520.000  VNĐ
5.250.000  VNĐ
1.071.000  VNĐ
7.875.000  VNĐ
6.615.000  VNĐ
6.300.000  VNĐ
8.715.000  VNĐ
3.990.000  VNĐ
  Mực in Mực in HP    Mực in SAMSUNG    
1.818.000  VNĐ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
  USB USB HP    USB KINGSTON    USB TRANSCEND    
169.000  VNĐ
146.000  VNĐ
209.000  VNĐ
269.000  VNĐ
223.000  VNĐ
204.000  VNĐ
204.000  VNĐ
196.000  VNĐ
  Keyboard - Mouse Keyboard    Mouse    
253.000  VNĐ
452.000  VNĐ
803.000  VNĐ
435.000  VNĐ
810.000  VNĐ
690.000  VNĐ
610.000  VNĐ
491.000  VNĐ
  Loa
1.150.000  VNĐ
139.000  VNĐ
7.475.000  VNĐ
2.047.000  VNĐ
3.507.000  VNĐ
2.012.000  VNĐ
1.127.000  VNĐ
724.000  VNĐ
  Phụ kiện laptop Pin laptop    Adapter laptop    
1.536.000  VNĐ
189.000  VNĐ
219.000  VNĐ
205.200  VNĐ
258.000  VNĐ
86.000  VNĐ
86.000  VNĐ
122.400  VNĐ
  Máy tính Bảng Máy tính bảng ASUS    Máy tính Bảng SAMSUNG    Máy Tính Bảng Acer    
8.767.500  VNĐ
5.733.000  VNĐ
8.316.000  VNĐ
6.594.000  VNĐ
5.964.000  VNĐ
3.811.000  VNĐ
3.097.000  VNĐ
14.385.000  VNĐ
  Others Loa    Tai nghe Headphone    Software    Bao da MTB    CABLE MẠNG - UTP - KIỀM    
1.150.000  VNĐ
2.237.000  VNĐ
624.000  VNĐ
270.000  VNĐ
996.000  VNĐ
1.248.000  VNĐ
3.330.000  VNĐ
3.297.000  VNĐ
  CPU
3.643.000  VNĐ
2.824.000  VNĐ
1.449.000  VNĐ
8.358.000  VNĐ
7.507.000  VNĐ
5.953.000  VNĐ
5.796.000  VNĐ
4.483.000  VNĐ
  Màn hình ASUS
  Màn hình LCD Màn hình DELL    Màn hình LENOVO    Màn hình HP    Màn hình ACER    Màn hình ASUS    Màng hình SamSung    
4.388.000  VNĐ
3.920.000  VNĐ
1.527.000  VNĐ
8.484.000  VNĐ
4.788.000  VNĐ
3.874.000  VNĐ
3.234.000  VNĐ
2.772.000  VNĐ
  Máy Scan Scan HP    Scan EPSON    Scan CANON    Scan Khác    
30.705.000  VNĐ
2.472.000  VNĐ
1.564.000  VNĐ
22.680.000  VNĐ
16.590.000  VNĐ
15.330.000  VNĐ
9.082.000  VNĐ
7.035.000  VNĐ
  Carepack
  Laptop HP    DELL    ASUS    ACER    LENOVO    TOSHIBA    SONY VAIO    SAMSUNG    GIGABYTE    Máy tính Bảng    
18.795.000  VNĐ
16.579.000  VNĐ
14.164.000  VNĐ
12.904.000  VNĐ
12.904.000  VNĐ
12.904.000  VNĐ
10.489.000  VNĐ
13.954.000  VNĐ
  Máy tính bàn Máy tính bàn HP    Máy tính bàn DELL    Máy tính bàn LENOVO    Workstation    ALL IN ONE    Máy tính bàn ASUS    
31.531.000  VNĐ
22.522.000  VNĐ
12.226.000  VNĐ
11.173.000  VNĐ
9.009.000  VNĐ
18.778.000  VNĐ
15.678.000  VNĐ
18.135.000  VNĐ
  Máy chủ Máy chủ IBM    Máy chủ DELL    Máy chủ HP    Linh phụ kiên Server    
44.520.000  VNĐ
2.562.000  VNĐ
21.375.000  VNĐ
5.125.000  VNĐ
7.875.000  VNĐ
8.375.000  VNĐ
12.187.000  VNĐ
7.000.000  VNĐ
  Linh phụ kiện Ổ cứng ngoài    Thiết bị mạng    Keyboard - Mouse    USB    Phụ kiện laptop    Linh kiện PC    Others    
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
  Scan Khác
22.680.000  VNĐ
16.590.000  VNĐ
15.330.000  VNĐ
9.082.000  VNĐ
7.035.000  VNĐ
  CABLE MẠNG - UTP - KIỀM
996.000  VNĐ
1.248.000  VNĐ
3.330.000  VNĐ
3.297.000  VNĐ
2.460.000  VNĐ
1.968.000  VNĐ
2.174.000  VNĐ
1.834.800  VNĐ
  Máy Tính Bảng Acer
5.964.000  VNĐ
5.964.000  VNĐ
4.903.000  VNĐ
4.903.000  VNĐ
4.903.000  VNĐ
3.013.000  VNĐ
  Màng hình SamSung
8.484.000  VNĐ
4.788.000  VNĐ
3.874.000  VNĐ
3.234.000  VNĐ
2.772.000  VNĐ
2.782.000  VNĐ
2.184.000  VNĐ
2.163.000  VNĐ
  VGA
1.491.000  VNĐ
800.000  VNĐ
25.830.000  VNĐ
12.390.000  VNĐ
11.865.000  VNĐ
9.607.500  VNĐ
9.607.500  VNĐ
8.190.000  VNĐ
  Máy in Epson
13.986.000  VNĐ
10.813.000  VNĐ
8.216.000  VNĐ
10.813.000  VNĐ
10.813.000  VNĐ
8.216.000  VNĐ
8.540.000  VNĐ
5.469.000  VNĐ
  ALL IN ONE
31.531.000  VNĐ
22.522.000  VNĐ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
  Máy tính bàn ASUS
6.201.000  VNĐ
7.780.000  VNĐ
17.199.000  VNĐ
12.460.000  VNĐ
12.460.000  VNĐ
7.546.000  VNĐ
7.546.000  VNĐ
9.184.000  VNĐ
  Linh phụ kiên Server
2.562.000  VNĐ
21.375.000  VNĐ
5.125.000  VNĐ
7.875.000  VNĐ
8.375.000  VNĐ
12.187.000  VNĐ
7.000.000  VNĐ
3.125.000  VNĐ
  UPS
3.737.000  VNĐ
9.717.500  VNĐ
16.847.000  VNĐ
73.025.000  VNĐ
66.182.500  VNĐ
56.062.000  VNĐ
42.435.000  VNĐ
27.657.000  VNĐ
  Máy in Cannon
2.520.000  VNĐ
5.250.000  VNĐ
1.071.000  VNĐ
7.875.000  VNĐ
6.615.000  VNĐ
6.300.000  VNĐ
8.715.000  VNĐ
3.990.000  VNĐ
  Mực in SAMSUNG
2.625.000  VNĐ
1.071.000  VNĐ